بازرگاني


- سایتهای برگزیده ایرانی در زمینه اقتصاد و بازرگانی -

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

اطلاعات جامع درمورد تجارت عملی ایران با دیگر کشورها، اطلاعات درباره امور حقوقی و گمرکی، اخبار اقتصادی و بازرگانی و ...
پایگاه رسمی دو زبانه

 


شبکه نقطه تجاری ایران

اطلاعات تجاری، قوانین و مقررات بازرگانی، شاخصهای اقتصادی، آمار، تجارت در ایران، نمایشگاهها و فرصتهای تجاری، اخبار اقتصادی و ...
پایگاه جامع دو زبانه

 


یونیران

فهرست شرکتهای ایرانی در داخل و خارج کشور، ثبت آسان، رایگان و بلافاصله در فهرست با قابلیت تغییر در هر زمان، شرکتهای عضو پیامهای خرید و فروش و استخدام در داخل و پیامهای صادرات و واردات و همکاری با شرکتهای خارجی خود را میتوانند در سایت بفرستند.
پایگاه دو زبانه، گروه انتشار

 

 
 

. . ایران . . بازرگانی . . تجارت . . بنگاه . . آگاهی . . بازرکاری . . اتاق . . بازرگانی . . تهران . . شراکت . . پیام . . دادوستد . . خرید فروش . . بازرکار . . سهامدار . . معاملات . . بورس . . استخدام . . اقتصاد . . ارتباطات . . کارفرما . . اخبار . . فهرست . . جهان . . بیمه . . دارایی . . بیمه . . دولت . . سرمایه . . گروه . . همکاری . . مذاکرات . . شرکت . . ریسک . . بیکاری . . چالش . .

 


- جستارها و آگاهیهای سودمند -
 

business بازرکاری، معادل فارسی واژه
راز مردان بزرگ، چگونه آنها غول شدند؟
فنون مذاکره و چانه زنی...


- جهان اقتصاد و بازرکاری در هفته نامه ها -

اطلاعات، اخبار و مقالات نوين، فنون، ابزارهاي کارآمد و بسيار بيشتر... بزودي در سايت بازرگاني

free web stats